Sabtu, 07 Mei 2011

Tobit 13

Tob 13:1 Tobit mengarang doa ini untuk menyatakan sukacitanya:

Tob 13:2 "Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya, dan kerajaanNya tetap untuk sekalian abad. Memang Ia menyiksa tapi juga mengasihani, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, tetapi menaikkan dari padanya juga; tiada seorangpun luput dari tanganNya.

Tob 13:3 Muliakanlah Dia, hai orang Israel, di hadapan sekalian bangsa, sebab kita dicerai-beraikanNya di antara mereka.

Tob 13:4 Wartakanlah kebesaranNya di sana, agungkanlah Dia di hadapan segala yang hidup. Sebab Dialah Tuhan kita dan Allah, Ia dalah Bapa kita untuk selama-lamanya.

Tob 13:5 Oleh karena kejahatan kita maka kita disiksaNya, tetapi kita dikasihaniNya lagi dan dikumpulkanNya dari antara sekalian bangsa, di mana kamu terserak-serak.

Tob 13:6 Jika dengan segenap hati kamu berbalik kepadaNya, dan dengan segenap jiwa berlaku benar dihadapanNya, niscaya Iapun berbalik kepada kamu, dan tidak disembunyikanNya wajahNya terhadap kamu.

Tob 13:7 Maka pandanglah apa yang akan dikerjakanNya bagi kamu, muliakanlah Dia dengan segenap mulut. Pujilah Tuhan yang adil dan agungkanlah Raja kekal.

Tob 13:8 Aku memuliakan Dia di tanah pembuanganku, dan kunyatakan kekuasaan serta kebesaranNya kepada kaum berdosa. Bertobalah, hai orang-orang yang berdosa, dan lakukanlah apa yang benar di hadapanNya. Siapa tahu kalau-kalau Ia berkenan kepadamu dan menjalankan belas kasihan kepada kamu.

Tob 13:9 Aku hendak mengagungkan Allahku dan Raja Sorgawi dan hatiku hendak bersorak karena kebesaranNya.

Tob 13:10 Dan hendaklah sekalian orang di Yerusalem menyebut serta memuliakanNya.

Tob 13:11 Muliakanlah Tuhan selayaknya dan pujilah Raja kekal, supaya bagimu Kemah-Nya dibangun kembali dengan gembira.

Tob 13:12 Maka Allah menggembirakan kaum buangan di dalam dirimu, dan yang payah di dalam dirimu akan dikasihi-Nya turun-temurun sepanjang sekalian abad.

Tob 13:13 Dari jauh banyak bangsa akan datang ke hadapan nama Tuhan Allah dengan membawa persembahan di tangan, yaitu upeti untuk Raja sorgawi; turun-temurun sorak-sorainya dilambungkan kepadamu.

Tob 13:14 Para pembencimu terkutuklah hendaknya, tetapi mereka yang mengasihi engkau akan diberkati selama-lamanya.

Tob 13:15 Bersukacitalah dan bersorak-sorailah karena anak-anak orang yang benar, sebab mereka akan dikumpulkan dan akan memuji Tuhan orang benar. Berbahagialah orang-orang yang mengasihi engkau, mereka yang bersukacita karena damai sejahteramu.

Tob 13:16 Berbahagialah orang yang berdukacita karena siksaanmu, sebab mereka nanti bergembira karena engkau apabila mereka mengagumi segenap kemuliaanmu; maka bersukacitalah mereka selama-lamanya. Hai jiwaku, pujilah Allah, Raja agung.

Tob 13:17 Sebab Yerusalem akan dibangun dengan nilakandi dan zamrud, tembok-temboknya dengan permata, menara-menaranya serta benteng-bentengnya dari mas murni; lapangan-lapangan Yerusalem akan diturap dengan arzak, manikam kumala dan permata dari Ofir.

Tob 13:18 Maka semua jalannya akan berseru: Haleluya. Bernyanyilah mereka semua dengan berkata: Terpujilah Allah yang meninggikan engkau untuk selama-lamanya."

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More