Minggu, 05 Juni 2011

Yudit 11

Ydt 11:1 Kemudian kata Holofernes kepada Yudit: "Tetapkan hati, hai perempuan. Janganlah takut, sebab aku tidak berbuat jahat terhadap seorang juapun yang suka mengabdi kepada Nebukadnezar, raja bumi semesta.

Ydt 11:2 Sekiranya bangsamu yang mendiami pegunungan itu tidak menistakan aku, niscaya akupun tidak mengangkat tombak terhadap mereka. Tetapi kesemuanya itu didatangkan mereka sendiri atas dirinya.

Ydt 11:3 Dan sekarang, katakanlah saja kepadaku apa sebabnya maka engkau melarikan diri dari pada mereka serta datang kepada kami? Memang engkau datang demi keselamatanmu. Tetapkan hati! Malam ini engkau akan tetap hidup dan juga selanjutnya.

Ydt 11:4 Sebab tiada seorang juapun akan berbuat jahat kepadamu, melainkan engkau akan diperlakukan baik-baik, sebagaimana selalu terjadi dengan hamba-hamba tuanku, raja Nebukadnezar."

Ydt 11:5 Sahut Yudit kepada Holofernes: "Sambutlah perkataan hamba ini dan perkenankanlah sahaya ini berbicara di hadapan tuanku, maka hamba tidak akan memberitahukan dusta kepada tuanku pada malam ini.

Ydt 11:6 Sekiranya tuanku menuruti perkataan sahaya, niscaya Allah akan melakukan sesuatu bagi tuanku dan tiada satupun dari rencana tuanku yang akan gagal.

Ydt 11:7 Sebab demi Nebukadnezar, raja bumi semesta, dan demi kekuasaan seri baginda yang mengutus tuanku untuk mengurus segala yang hidup. Bukan hanya manusia saja yang mengabdi kepada baginda karena tuanku, tetapi juga binatang buas maupun ternak dan burung-burung di udarapun akan hidup di bawah Nebukadnezar serta seisi rumahnya karena tuanku.

Ydt 11:8 Sebab kami telah mendengar tentang kebijaksanaan tuanku serta tentang kepandaian budi tuanku. Sudah tersebarlah di seluruh bumi bahwa di seluruh kerajaan melulu tuanku adalah cakap dan berpengalaman besar serta patut dikagumi dalam hal siasat perang.

Ydt 11:9 Akan segala sesuatunya yang telah diucapkan Akhior dalam sidang dewan penasehat perang tuanku, kami juga telah mendengar tentang perkataannya itu. Sebab penduduk Betulia menghidupi dia dan ia telah melaporkan semua yang telah dikatakannya di hadapan tuanku.

Ydt 11:10 Dari sebab itu, ya junjungan dan tuanku, jangan tuanku mengabaikan perkataannya. Sebaliknya, baiklah tuanku perhatikan, sebab benar semuanya. Memang bangsa kami tidak dihukum dan pedangpun tidak berdaya terhadap mereka, apabila mereka tidak berdosa kepada Allah mereka.

Ydt 11:11 Tetapi sekarang maut akan menimpa mereka, supaya tuanku jangan dipukul mundur dan gagal. Sebab mereka telah dihinggapi dosa yang dengannya Allah dimurkakan, apabila yang tak senonoh itu mereka lakukan.

Ydt 11:12 Karena sejak makanannya habis dan airnyapun berkurang telah diambilnya keputusan untuk menjatuhkan tangannya kepada ternak mereka dan telah ditentukannya menghabiskan semuanya yang dilarang hukum Allah untuk dimakan.

Ydt 11:13 Bahkan buah bungaran gandum dan bagian sepersepuluh anggur dan minyak yang mereka simpan untuk dipersembahkan kepada para imam yang di Yerusalem menyelenggarakan kebaktian di hadapan Allah kami sudah mau mereka habiskan. Sedangkan menyentuhnya dengan tangan saja tidak diperkenankan kepada seorang juapun dari kalangan rakyat.

Ydt 11:14 Merekapun telah mengutus pula orang ke Yerusalem -- sebab orang-orang yang tinggal di sana berbuat demikian juga -- untuk menerima izin bagi mereka dari Majelis Tertua.

Ydt 11:15 Maka dari itu akan terjadilah sebagai berikut: Segera setelah diberitahukan kepada mereka dan sesuai dengannya mereka perbuat, maka pada hari itu juga mereka akan diserahkan kepada tuanku untuk dibasmi.

Ydt 11:16 Itulah sebabnya maka hamba ini melarikan diri dari mereka, setelah sahaya ini mengetahui semuanya itu. Hamba telah diutus Allah ke mari untuk bersama dengan tuanku berbuat sesuatu yang akan memperanjatkan seluruh bumi, apabila hal itu mereka dengar.

Ydt 11:17 Sebab sahaya ini adalah saleh dan siang malam berbakti kepada Yang Berkuasa di sorga. Kini hamba bermaksud tinggal di sini, ya tuanku. Tiap-tiap malam sahaya ini hendak pergi ke jurang dan bersembahyang kepada Allah, niscaya Ia akan mengatakan kepada hamba, bilamana mereka berbuat dosa-dosa itu.

Ydt 11:18 Kemudian hamba hendak datang memberitahu tuanku. Maka hendaklah tuanku keluar dengan seluruh bala tentara tuanku, niscaya tidak ada seorang juapun dari antara mereka itu akan memberikan perlawanan kepada tuanku.

Ydt 11:19 Selanjutnya hamba akan membawa tuanku melalui Yudea sampai di muka Yerusalem dan kursi tuanku akan hamba tempatkan di tengah-tengah kota itu. Tuanku akan menggiring mereka seperti domba-domba yang tidak ada gembalanya. Dan tiada anjing seekorpun akan menggonggong tuanku. Sebab semuanya itu sudah dikatakan kepada hamba menurut firasat hamba dan hambapun disuruh juga untuk memberitahukannya kepada tuanku."

Ydt 11:20 Holofernes serta para pejabatnya berkenan kepada perkataan lalu berkata:

Ydt 11:21 "Dari ujung yang satu ke ujung yang lain bumi ini tiada perempuan serupa itu, yang secantik parasnya dan searif kata-katanya."

Ydt 11:22 Kemudian kata Holofernes kepada Yudit: "Allah sungguh berbuat baik dengan mengutus engkau ke mari mendahului bangsamu. Di tangan kamilah kekuasaan, tetapi semua orang yang menistakan rajaku teruntuk bagi kebinasaan.

Ydt 11:23 Rupamu sungguh manis dan segala katamu baiklah adanya. Apabila engkau berbuat sebagaimana kaukatakan, maka Allahmu akan menjadi Allahku dan engkau akan mendapat kedudukan dalam istana raja Nebukadnezar lalu engkau menjadi termasyhur di seluruh bumi."

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More